Burgerschapsvorming op Greijdanus

Monday
25
October 2021

Leerlingen opleiden voor het leven. Dat is de ambitie van de gereformeerde vo-school Greijdanus in Zwolle. Onder de noemer ‘Brede vorming’ is er een doorgaande leerlijn in ontwikkeling waarin de persoonlijke vorming van leerlingen centraal staat.

Ook burgerschapsvorming valt hieronder. Als auctor ‘Brede vorming’ jaagt scheikundedocent Hans Vogelzang deze ontwikkeling aan. “Wij vinden het belangrijk dat, naast cognitieve vorming, ook de persoonlijke vorming van leerlingen een belangrijke plaats heeft in ons onderwijsaanbod.”

> Lees via de website van de VO-raad het hele artikel.