Een auctoraat is een vindplaats voor onderzoek en ontwikkeling in het VO

Over ons

Wat is een auctoraat?

Een auctoraat is een vindplaats voor onderzoek en ontwikkeling in het voortgezet onderwijs. In een auctoraat doet een school - samen met relevante partners - onderzoek dat direct bijdraagt aan het onderwijs. De vo-school is zelf eigenaar van het onderwijsonderzoek. Dit wordt direct verbonden aan de dagelijkse lespraktijk van de school. Want: That is where the magic happens!

Als eigenaar bepaalt de vo-school, op basis van missie, visie en onderwijsbeleid, de focus en reikwijdte van het onderzoek. Eigen medewerkers en leerlingen zijn betrokken bij het onderzoek. Dat zorgt voor een natuurlijke verbinding tussen onderzoek en onderwijspraktijk en stimuleert een onderzoekende houding als onderdeel van de schoolcultuur. Zo geeft het voortgezet onderwijs zelf vorm aan onderzoek, de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van goede onderwijspraktijken.

Wat is een auctor?

Een auctor is verbonden aan een auctoraat. Binnen een auctoraat is de auctor het boegbeeld, de inspirator en de motor voor praktijkgericht onderzoek en kennisontwikkeling.

Waarom een auctoraat?

Het verbinden van onderwijskundig onderzoek met de dagelijkse praktijk van het onderwijs is niet eenvoudig. Er wordt veel onderzoek gedaan, maar er zijn weinig onderzoeken die de dagelijkse praktijk van het voortgezet onderwijs daadwerkelijk veranderen. Dat kan anders. De sleutel daartoe is het voortgezet onderwijs zelf eigenaar te maken van het onderzoek aan, de ontwikkeling van en de implementatie en evaluatie van relevante praktijken.

Zo bepaalt het voortgezet onderwijs zelf de agenda en zijn eigen medewerkers en leerlingen betrokken bij het onderzoek. Dat zorgt voor een natuurlijke verbinding tussen onderzoek en onderwijspraktijk. Ook stimuleert het een onderzoekende houding, wat de schoolcultuur ten goede komt.

Ons team

Auctoraat is een initiatief van

Jacomijn
van der Kooij

Jacomijn is voorzitter van het bestuur. Ze is wijsgerig pedagoog en lid van het management team van Verus, de vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs. Binnen Verus geeft ze leiding aan het team Zin in Onderwijs.
‘Geen onderzoek doen óver, maar ín, met en door het onderwijs zelf. Zo stimuleren we dat het VO zelf verantwoordelijk is voor vernieuwing, ontwikkeling en kennisdeling’

Jacomijn
van der Kooij

Leo van Hoorn

Leo van Hoorn is als bestuurslid aan de stichting verbonden. Hij heeft ervaring als docent, onderwijsontwikkelaar, VO-docent opleider, directeur en voorzitter van landelijke overleggen in het mbo en hbo.
‘Goed onderwijs - in het licht van de maatschappelijke opdracht van de school – is gebaat bij voortgaande (systematische) reflectie op onderwijspraktijken om blijvend goed onderwijs te kunnen realiseren.’

Leo van Hoorn

Mathilde
Tempelman-Lam

Mathilde werkt als zelfstandig adviseur en projectleider in het het onderwijs en is lid van het stichtingsbestuur.
‘Onderzoek dat direct bijdraagt aan de dagelijkse praktijk van het Voortgezet Onderwijs, daar gaan we met de Auctoraten voor!’

Mathilde
Tempelman-Lam

‘Onderzoek dat direct bijdraagt aan de dagelijkse praktijk van het Voortgezet Onderwijs, daar gaan we met de auctoraten voor!’
Mathilde Tempelman-Lam

Auctoraten

Anja Schoots

Student agency

Auctor
Anja Schoots
School/stichting
Coornhert, Dunamare
Contact
Mieke van Diepen

Kansrijk onderwijs

Auctor
Mieke van Diepen
School/stichting
Stichting Voortgezet Onderwijs Kennemerland (SVOK), Jan Arentsz, Atlas College
Contact
Alex van den Berg

Hoge verwachtingen

Auctor
Alex van den Berg
School/stichting
Openbaar Onderwijs Groningen
Contact
Jantine Buijserd-van Bruchem

Contextrijk leren

Auctor
Jantine Buijserd-van Bruchem
School/stichting
Yuverta Ottoland
Contact
Hans Vogelzang

Brede vorming

Auctor
Hans Vogelzang
School/stichting
Greijdanus
Contact

Veelgestelde vragen

Betekenis

De reden

Stichting Auctoraten VO

Een auctoraat starten

‘Het Voortgezet Onderwijs is een zo eigen vorm van onderwijs dat het haar eigen kennisontwikkeling inhoud moet geven. Het auctoraat is daarvoor het platform’
Martin Jan de Jong