Een Auctoraat is een vindplaats voor onderzoek en ontwikkeling in het VO

In een Auctoraat doet een school - samen met relevante partners - onderzoek dat direct bijdraagt aan het onderwijs. Het Voortgezet Onderwijs is zelf eigenaar en onderwijskundig onderzoek wordt direct verbonden aan de dagelijkse praktijk van de school. Dat draagt bij aan de ontwikkeling van relevante praktijken en stimuleert een onderzoekende schoolcultuur.

Over ons

Wat is een Auctoraat?

Een Auctoraat is een vindplaats voor onderzoek en ontwikkeling in het Voortgezet Onderwijs. In een Auctoraat doet een school - samen met relevante partners - onderzoek dat direct bijdraagt aan het onderwijs.

Het Voortgezet Onderwijs is eigenaar en bepaalt dus zelf welke onderwerpen er op de agenda komen. Eigen medewerkers en leerlingen zijn betrokken bij het onderzoek. Dat zorgt voor een natuurlijke verbinding tussen onderzoek en onderwijspraktijk en stimuleert een onderzoekende houding als onderdeel van de schoolcultuur. Zo geeft het Voortgezet Onderwijs zelf vorm aan onderzoek, de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van relevante praktijken.

Wat is een Auctor?

Een Auctor is verbonden aan een Auctoraat. Binnen een Auctoraat is de Auctor is het boegbeeld, de inspirator en de motor voor praktijkgericht onderzoek en kennisontwikkeling.

Waarom een Auctoraat?

Het verbinden van onderwijskundig onderzoek met de dagelijkse praktijk van het onderwijs is niet eenvoudig. Er wordt veel onderzoek gedaan, maar er zijn weinig onderzoeken die de dagelijkse praktijk van het Voortgezet Onderwijs daadwerkelijk veranderen. Dat kan anders. De sleutel daartoe is het Voortgezet Onderwijs zelf eigenaar te maken van het onderzoek aan, de ontwikkeling van en de implementatie en evaluatie van relevante praktijken.

Zo bepaalt het Voortgezet Onderwijs zelf de agenda en zijn eigen medewerkers en leerlingen betrokken bij het onderzoek. Dat zorgt voor een natuurlijke verbinding tussen onderzoek en onderwijspraktijk. Ook stimuleert het een onderzoekende houding, wat de schoolcultuur ten goede komt.

Ons team

Auctoraat is een initiatief van

Jacomijn
van der Kooij

Jacomijn is voorzitter van het bestuur. Ze is wijsgerig pedagoog en lid van het management team van Verus, de vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs. Binnen Verus geeft ze leiding aan het team Zin in Onderwijs.
‘Geen onderzoek doen óver, maar ín, met en door het onderwijs zelf. Zo stimuleren we dat het VO zelf verantwoordelijk is voor vernieuwing, ontwikkeling en kennisdeling’

Jacomijn
van der Kooij

Leo van Hoorn

Leo is als penningmeester aan het bestuur verbonden. Hij heeft ervaring als docent, onderwijsontwikkelaar, VO-docent opleider, directeur en voorzitter van landelijke overleggen in het mbo en hbo.
‘Goed onderwijs - in het licht van de maatschappelijke opdracht van de school – is gebaat bij voortgaande (systematische) reflectie op onderwijspraktijken om blijvend goed onderwijs te kunnen realiseren.’

Leo van Hoorn

Mathilde
Tempelman-Lam

Mathilde werkt als zelfstandig adviseur en projectleider in het het onderwijs en is bestuurssecretaris bij de Stichting Auctoraten.
‘Onderzoek dat direct bijdraagt aan de dagelijkse praktijk van het Voortgezet Onderwijs, daar gaan we met de Auctoraten voor!’

Mathilde
Tempelman-Lam

‘Onderzoek dat direct bijdraagt aan de dagelijkse praktijk van het Voortgezet Onderwijs, daar gaan we met de Auctoraten voor!’
Mathilde Tempelman-Lam

Auctoraten

Auctoraat ‘Brede Vorming’

Waarom ga je naar school? Je wilt een diploma halen.
Helemaal waar, en toch is dat niet het hele verhaal. Je doet op school nog meer. Je leert jezelf beter kennen en je ontdekt je talenten. Je ontdekt op welke manier de samenleving in elkaar zit en hoe jij een positieve bijdrage kunt leveren. Je maakt kennis met verschillende soorten mensen en culturen. Zo draagt de school bij aan jouw vorming tot volwassene, want met alleen een diploma red je het niet in de samenleving.
Persoonsvorming is belangrijk. Daarom is dit het belangrijkste doel van het Auctoraat ‘Brede Vorming’. Op een eigentijdse en aansprekende manier willen we de persoonsvorming van de leerling stimuleren. De aanpak is geïnspireerd op positieve ervaringen in het MBO rondom het practoraat ‘Brede vorming’.

De ideeën die samen de basis voor het Auctoraat vormen, zijn samengevat in het document Een Auctoraat in het vo.

Veelgestelde vragen

‘Het Voortgezet Onderwijs is een zo eigen vorm van onderwijs dat het haar eigen kennisontwikkeling inhoud moet geven. Het Auctoraat is daarvoor het platform’
Martin Jan de Jong