Bouwen aan een beweging van Auctoraten

Tuesday
29
November 2022

Dit eerste jaar heeft als Stichting Auctoraat in het VO heeft al veel opgeleverd. Hieronder een greep uit de waardevolle ontwikkelingen die in gang zijn gezet.

  • Met het bestuur hebben we onze rol als kwartiermakers vormgegeven.
  • In nauwe samenwerking met deelnemende en geïnteresseerde scholen pionieren we als kwartiermakers bestuur in de opbouw van Auctoraten op VO-scholen en een landelijke beweging van vindplaatsen voor onderzoek en ontwikkeling in het VO. 
  • De VO-raad is al vanaf de start een trouwe supporter van het Auctoraat.
  • Op dit moment wordt het programmabureau dat uitvoering gaat geven aan Ontwikkelkracht ingericht. We sparren hierover met de betrokkenen bij OCW en laten daarbij zien hoe Auctoraten een mooie uitwerking kunnen geven aan bijvoorbeeld de pijlers van het programma gericht op onderzoeks- en ontwikkel scholen en de vorming van onderzoekslabs. 
  • Op Greijdanus heeft Auctor Hans Vogelzang zijn Inauctorale Rede gegeven. 
  • Dit Auctoraat is stevig ingebed in het koersplan van de stichting. Ook werkt SVOK met collega besturen in Noord-Holland aan een gezamenlijke onderzoeksagenda rond dit waardevolle thema.
  • En het Didactoraat ‘Actief leren’ wil zich bij de beweging van Auctoraten aansluiten.
  • Het Didactoraat ‘Actief leren’ heeft al de nodige ervaring opgedaan met onderzoek in de praktijk van het VO. Die kennis en ervaring brengt Didactor Alex van den Berg met enthousiasme in de groeiende beweging van Auctoraten in. 
  • Met meerdere scholen voeren we oriënterende gesprekken. 
  • Diverse schoolleiders en docenten verkennen op dit moment de mogelijkheden om te starten met een Auctoraat. In vervolg op het rondetafelgesprek willen we de komende tijd onderlinge verbindingen versterken door het organiseren van meerdere ontmoetingsmomenten.